musicboard
음악게시판

작성자 한 빛
작성일 2020-03-23 (월) 09:57
홈페이지 http://www.hanbitkorea.com
ㆍ추천: 0  ㆍ조회: 346      
Mary Hopkin - Those Were The Days
Those were the days - Mary Hopkin이름아이콘 한빛
2020-03-23 10:01

https://www.youtube.com/watch?v=QptZ8tYZAkE
   
이름아이콘 한빛
2020-03-23 10:21
Mary Hopkin - Those Were The Days (그때가 좋았지)

https://www.youtube.com/watch?v=y3KEhWTnWvE

.
   
이름아이콘 한빛
2020-03-23 10:26
Those were the days - 소프라노 신델라

https://www.youtube.com/watch?v=qmLEyrLRGTU

.
   
이름아이콘 한빛
2020-03-23 10:37
러시아 민요 - 머나먼 길 [Нани Брегвадзе - Дорогой длинною]

https://www.youtube.com/watch?v=VJhPtOfHsmQ

.
   
이름아이콘 한빛
2020-03-23 10:51
Those Were The Days (Дорогой длинною) - Manca Izmajlova

https://www.youtube.com/watch?v=vd5q1Ioo588
.
   
이름아이콘 한빛
2021-03-22 10:12
감성을 적시는 제3세계 음악 (월드뮤직 1)

https://www.youtube.com/watch?v=tYUIAAxBPhs

.
   
 
  0
3500
    N     분류     제목    글쓴이 작성일 조회
55 Mary Hopkin - Those Were The Days [6] 한 빛 2020-03-23 346
54 조수미 - 기차는 8시에 떠나네 [1] 한 빛 2019-08-23 771
53 손열음 & 강주미 - 카르멘 환상곡 [1] 한 빛 2018-11-29 482
52 코리아의 아침 한 빛 2017-07-13 637
51 Rod Stewart - 'Passion!!' [2] 한 빛 2017-05-13 614
50 까치를 바라본다 한 빛 2017-04-03 916
49 Bob Dylan - A Hard Rains A Gonna-Fall.. [4] 한 빛 2016-10-21 1792
48 자진 아리랑 텅빈충만 2016-09-09 527
47 독도와 대마도는 본래 우리 땅이다 텅빈충만 2016-09-09 544
46 신해철(1968~2014), 우리가 살았던 한 시대의 종언 아티스트 2015-10-03 2176
45 Patricia Kaas [3] 한 빛 2015-08-11 1314
44 Melani Safka - 'The Saddest Thing' [2] 한 빛 2015-04-02 1289
43 Chyi Yu(齊豫) [2] 한 빛 2015-02-01 1549
42 Кино- 'Кукушка' (키노/빅토로 최 - 뻐꾸기) [1] 한 빛 2014-07-03 1689
41 한돌 - '홀로아리랑' 한 빛 2014-01-17 1029
40 SNSD (소녀시대)- 'The Boys' [3] 한 빛 2012-07-31 1700
1234